Team players statistics

Player Games Goals Passes Goal+pass Own goal Game expulsions Penalty
Roman CHERNYKH 5 -13 0 0 0 0
Artem BONDARENKO 4 4 2 6 0 0 0
Sergey LOMANOV 6 8 3 11 0 0 0
Maxim ISHKELDIN 5 6 2 8 0 0 10
Almaz MIRGAZOV 6 12 1 13 0 0 10
Vadim CHERNOV 6 3 4 7 0 0 10
Alan DZHUSOEV 6 3 6 9 0 0 20
Sergey SHABUROV 5 0 6 6 0 0 0
Janis BEFUS 6 4 2 6 0 0 10
Yuri Shardakov 4 0 1 1 0 0 0
Evgeny DERGAEV 6 8 4 12 0 0 20
Yuri VIKULIN 6 2 1 3 0 0 0
Vasily GRANOVSKIY 6 1 1 2 0 0 10
Vladimir KALANCHIN 1 1 1 2 0 0 0
Denis RYSEV 3 -2 0 0 0 0
Pavel BULATOV 6 0 2 2 0 0 0
Andrey PROKOPIEV 6 3 4 7 0 0 0
Vadim ARKHIPKIN 5 4 1 5 0 0 10
Mikhail PROKOPIEV 6 0 1 1 0 0 10